is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verscheiden. »iq

befluiten. Jezus doet ons daar opmerken de eerjle gedagtc, die, waarfchynlyk, in onzen gee-st zal ryzen,zo dra wy, uit den doodflaap opgcftaan, de oogen in het Ryk der onfterflykheid zullen openen. Gy zult, zegt Hy,

Gy zult My zoeken.

Ja! Heere Jezus! uit den dood verreezen, zullen wy terhond naarU'zoeken, om U denken , om U wenfchen! U hoopen en verlangen, als onzen Koning en Verlosfer, te vinden cn te ontmoeten ! onze eerste begeerte zal zyn , om Ute kennen, om door U verhcerlykt en ter zaligheid ingelaaten te worden !

Doch is het wel zeker, dat wy, Jezus zoekende , hem, als zodanig , vinden , zullen ? De Heiland fpreekt , ten minsten , in den tekst , van menschen , welker zoeken naar Hem vrugteloos , voor welken hy niet te vinden zou. wezen.

Gy zult my zoeken, en gy zult my niet vinden; en daar ik ben,kont gy niet komen.

En hy verklaart zig,elders,hier omtrent nog na,

der,