is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kranke Naastbestaanden. 437

tha. De braave familie, waar van hier gewaagd wordt, woonde te famen, waarfchynelyk onder één dak, in het vlek Bethanien. Van deeze plaats vinden wy dikmaal in de H. Schrift gewaagd. Zy was omtrent vyftien hadien, dat is een half uur gaans, oostwaard van Jeruzalem gelegen , in de afhelling van den Olyf berg. Onze Zaligmaaker verkeerde veel in dit Vlek, byzonderlyk de laatfte dagen voor zyn lyden, wanneer hy veiligheidshalve zig uit Jeruzalem hier naar toe begaf, en denkelyk by deeze deugdzaame familie zynen intrek nam. Joannes noemt deeze plaats, het vlek van Maria en Martha : waarfchynelyk om gecne andere reden dan om dat deeze Zusters daar woonden, en misfchien geboren en opgevoed waren. Zo heet ook Bethlehem de LUK Ix Stad Davids, en Bethfaida de Stad van Andreiis en Petrus. Eén der leden nu van dee- 45^'l' 7.q familie was krank, en dat wel de Broeder, Lazarus genaamd. Het was gecne ligte ongefteldheid die den lyder trof: neen,daar was gevaar voor het leeven , en dus geen wonder dat dit huis, en allermeest 's Mans liefhebbende Zusters , zig in verlegenheid bevonden, en in diepe verflagenheid en droefheid gedompeld raakten. Eer onze Evangelist verder gaat, berigt hy, by wyze van Ee 3 tus-