Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Jezus Leeven de grondslag der

er.boven, zo de vroegfte Christenen die gaaven des Geests niet gehad hebben , is het volftrekt onbegrypelyk , hoe de Christelyke Godsdienst, in weerwil van vervolgingen en magtigen tegenftand, zo verbaazenden opgang gemaakt heeft, dat hy , binnen zeer korten tyd, in zeer veele gewesten is aangenomen». Vergeefs zal men, myns gedagtenj, eene genoegzaame oorzaak van dit verbaazend ge-« wrogt zoeken, zelfs op de onderftelling dat Jefus inderdaad is opgewekt, indien men de wonderbaare werkingen van den H. Geest, in de eerfte tyden des Christendoms , niet erkent. Maar indien men het verhaal der H. Schrift, betreffende de toedeeling der gaaven van den Geest, aan alle Geloovigen, zo wel als aan de Apostelen, voor waarheid aanneemt, dan ziet men de reden van dit vreemde ver-s fchynfel. Dan begrypt men hoe 'er zo veeï jo4nn. len in Gods Zoon geloofden, en bleeven geV. 9,10. ]ooven • nadien elk geloovige niet alleen had het getuigenis der menfchen, der Apostelen namelyk en eerfte verkondigers des Evangelies; maar ook het getuigenis des Geests in zig zeiven. Op goede gronden, dierhalve, mogen wy vastftellen, dat de eerfte Christenen de wonderdaadige gaaven van den H. Geest gehad hebben. En dit zo zynde, wordt

daar

Sluiten