is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volwassen Kinderen. 331

podel Paula?, wanneer hy vermaant: ffo^tanl uwen Vader en uzve Moeder, op dat het «2, 3, wel ga, en gy lang leeft op der aarde, ons leert dat op de getrouwe betragting van deezen pligt, welke zekerlyk ook op volwasfen Kinderen ziet, nog onder het Evangelie welvaart en lang leeven van God gefchonken wordt, is twyfelagtig, fchoon het my voorkomt dat hier vry wat voor te zeggen is. Maar dit zy eens zo niet: dit moeten wy ten minftcn uit 'sMans aanmerking, en tfït de uit* druklyke belofte van God hieromtrent, ondec de Wet gedaan, befluiten, dat Kinderen, welken zig getrouw van deeze verpligtingen kwyten , zig hier door ten hoogden aangenaam maaken, niet alleen in de oogen van eenen natuurlyken, maar ook in die van hunnen Hemelfchen Vader. Daar moet eene reden voor zyn, waarom juifl, in de Godlyke Wet, dit gebod met zulk eene klaare en kragtige belofte aangepreezen wordt. En dewyl, zo het my toefchynt, de volbrenging van het zelve niet onder de moeielykde bevelen te tellen is, neig ik om te gelooven dat deeze belofte daar aan verbonden werd, om dat het betragten van deeze verpligting den menfchen in het algemeen, en hurt die onder de bedeeling van de Wet zig in dit opzigt van

hun-