Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 LEERBOEK der

alsdan vijf oneen en twee drachmen keukenzout in op. Wanneer dit vocht koud geworden is, en de tartarus vitriolatus, die in de potasch voorhanden is geweest, zich neergezet heeft, laat men het door een wollen lap loopen, en dampt het uit zo ver als nodig is om het te doen cryfiallizeeren. Bij de eerfte en tweede cryftalfchieting verkrijgt men fchoon Seignette zout, de derde geeft .een weinig fal digeftims, en het overige der loog beftaat daar geheel uit. Bij deeze bewerking verwisfeld de lartarus Tartarifatus en het keukenzout gedeeltelijk hunne beftanddeelen met malkanderen. Het te vooren vrije, doch nu met plantloogzout verzadigde wijnfteenzuur van het eerfte verbindt zich met het mineraale loogzout van het keukenzout, en het zoutzuur van het andere met het bijgevoegde loogzout van den Tartarus Tartarifatus. Wanneer men reeds Tartarus Vitriolatus in voorraad heeft, zo behoeft men, om 'er fal de Seignette uit te verkrijgen, flechts agt pond en vier oneen van hetzelve, en twee pond en één once keukenzout in twintig pond water optelosfen, het vocht tot op zestien pond te laaten uitdampen, en verder gelijk bij de voorige bewerking te handelen. Volgens de door den Heer■ tVenzel opgegeevene en van den Heer üottlmg aangeprezene manier gebruikt men Glauberzout om fal de Seignette te maaken. Men verzadigd ten dien einde drie pond wijnfteen cryftallen in een' vertinden ketel met potasch, lost naderhand in de loog nog twee en een half pond Glauberzout op,ben laat ze door filtreerpapier loopen. Zo ras deeze zouten nu ontbonden zijn, vereenigt het vitrioolzuur

Sluiten