is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der apothekerskunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44$ LEERBOEK der

blijven op het papier over. Volmaakt versch zijnde heeft zij eene geelachtige couleur, doch deeze verbleekt met den tijd. Uit één pond Cacao verkrijgt men vier oneen boter, welke die zonderlinge eigenfchap heeft, dat zij, door het branden en persfen der Cacao-boonen verkregen, zijnde nooit ranfig wordt.

S- 588.

Sommige uitgeperfte vette oliën hebben een' fterken reuk en fmaak, doch deeze zijn niet van de vette, maar van de menigte aetherifche olie, waarmede deeze vermengd is, afteleiden. Dit vindt plaats bij de nootmuscaat balfem (oieum nucijiae expreffum, J3alfamus micis mofc/iatae), die uit de muscaat-nooten (§. 139. n. 292.), welken in een' warmen mortier tot een vloeibaar deeg geftampt, en naderhand tusfchen warmgemaakte plaaten in een' linnen zak uitgeperst worden, vervaardigd wordt; gelijk ook bij de Laurierölie (oleum Laurinum)), welke men vervaardigd uit de laurierbesfen (§. 135. n. 216.), die met water gekookt en vervolgens fterk uitgeperst worden. Zij worden beiden doorgaans riet bij ons^ bereid, maar reeds afgefcheiden van buiten 's Jands verzonden. Dat in deeze uitgeperfte oliën tweeërlei oliën, naamlijk eene aetherifche, en eene vette olie tegenwoordig zijn, hiervan kan men zich door dezelven met water te deftilleeren overtuigen , waarbij eene vloeibaare, aetherifche olie overkomt, doch eene harde olie, welke geen' reuk of fmaak hee.t, in den ketel terug blijft. Men kan de aetherifche van de vette olie ook daardoor

af-