Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Szo LEERBOEK der

zichtig te werk gaan, om dat bet te fterk

gewreven of bij eene al te fterke warmte maar al te ligt uitbarst , 'c welk dikwijls met levensgevaar verzeld gaat (*).

§. 668.

De meeste voorfchriften, die ter bereiding van het witte praecipitaat of witte nedergeflagen kwik (Mercurius praecipitatus albus five cosmeticus, calx hydrargyri aiba, lac mercuriale) gegeeven worden, loopen bijna allen daarop uit, dat men kwikzilver in niterzuur oplost, en met ontbonden gemeen keukenzout nederploft. Doch dit nedergeplofte in niterzuur

ont-

£P Maque: verbaalt, dat iemand, die ziclj in zijn AzJoratjrtum bevondt, en een drachma dondergoud in een vlesje bad gefchu.l, tot zijn ongeluk niet gelet had, om den hals vn:i hetzelve van binnen droog te maaken, waardoor 'er een weinig flaggoud aan bleef hangen. Dit maakte hij met een glazen ftop toe, en onder het indraaien ontltond 'er zulk een hevige (lag, als of 'er een ftuk gefchut afging, waardoor hij eenige voeten ver wierd wecgefmeten. De ftukken glas waren in de handen en het"aangezicht ingedreven, en het droevigfte was, dat beide zijne pogen 'er zodanig door befchadigd werden, dat hij zijn gezicht onherftelbaar verloor. Het flaggoud vond men echter voor het grootfte gedeelte in het laboratorium onveranderd hier en daar verfpreid. Mij is een dergelijk voorbeeld van een* fcheikundigen bekend, die bezig was om allervoorzichtigst eene aanmerkelijke hoeveelheid flaggoud in een mortier te wrijven, terwijl 'er bij geval een zandkorrel uit een daar boven hangende kooi in viel, waar op het met een vreesfelijken flag uitbarfle, en men vondt naderhand den ftamper diep in de balkeo van den zolder, die hoog was, ingedreven, en de werkman ondervond eenige weeken laqg de bevigfte pijnen in de oogen, en moest den arm, waarmede hij gewreven had, meer dan pen half jaar ia een band draagen.

Sluiten