Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feEKEERlNG VA» NAAMAN. 23*

fpoed. Deezen welftand was de Koning; naast God, verfchuldigd aan den Krygs - overften Naaman, aïlezins uitmuntende in Beleid en Dapperheid. De ftrydbaare Held was de hoogtle in aanzien onder den Koning, van zynen Vorst bemind als een Vader, geëerd van het gantfche Volk, en in het genot van alle die Voorregten , welke de Rykdom daarbeneven kan aanbrengen. . Doorgaans tempert de Voorzienigheid de genoegens van dit Leven. Geen flerI Veling is zo gezegend > of hy vindt redenen tot I eenige kwelling; zo dat wy het welzyn des Naasten bezwaarlyk kunnen beoordeelen. — De voorfpoedige Naaman was elendig , door Melaatsheid; — eene kwaaie, toenmaals zeer bekend in Syriën en de omliggende Landen. By "t fchandelyke en afzigtige , veroorzaakte de\ Zelve zwaare pynen, die gemeenlyk in den dood tritliepem Zelden ziet men hiervan een voorbeeld in Europa; zynde de overige uiterlyket kwaaien des menschdoms niet te vergelyken by de eigenlyke Blelaatsheid. De herftelling tot Gezondheid was zeer ongemeen, altoos onbegrypelyk; en 'er zyn, tot nog toe, geene be-

kwaame Geneesmiddelen ontdekt geworden. >

Het Volk en de Koning deelden in den ramp van den grooten Man. Het vermogen der Artzeny P 4 werdé

Sluiten