Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 DE WYZEN UIT HET OOSTEN.

Onderpand van de eeuwige Ontferming des Allerhoogften}'want Hy, die zulke dingen onder ons heeft gewrogt, zal de Zielen der Vroomen in de dood niet verlaaten. Het Voorbeeld van Jezus is de Rigtfnoer van onzen Wandel; zyne Leer is de Leidftar op den Weg ter Onverderflykheid, ons ftaag voorgaande tot de Poorte

van 't Paradys der Vreugde. Onze Wandel,

Veelgell.! zy in den Hemel, door het bedenken der dingen, die boven zyn , daar Christus in Heerlykheid is gezeten! — onze Wandel zy aldaar , om de Aanvegtingen van het Vleesch en de Waereld te overwinnen, den Beelde van GodsZoon gelykvormig te worden, en onze Onderwerping tydig te betoonen. Dan zullen wy verkwikt worden , door de zalige Hoope , naar maate wy naderen tot het einde van onzen Reis. togt, door deeze Valeije der Schaduwen; —, dan zullen wy de Wooningen der Lieflykheid intreeden, om voor altoos bevryd te zyn van het vermoeijend dwaalen en zoeken , van het gisfen en verlangen. Daar zaf de heerfchende Koning ons altoos weiden, en onze Leidsman weezen tot dc Fonteinen der leevende Wateren; daar zullen wy verzadigd worden met Gods Beeld, en ons, in het Licht zyns Aanfchyns, verheugen met eene onbezefbaare Vreugde, die

Zig

Sluiten