Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PE WYZEN UIT HET OOSTEN. 503

zig dikwils zal uitftorten in eene vuurige Aanbidding, met de veele duizenden, uit het Oosten en Westen, eendragtig zeggende: Grooten wonderlyk zyn uwe Werken, ó Heere! gy Almagtige God ! Regtvaardig en waaragtig zyn uwe Wegen, gy Koning der Heiligen! Wie zou u niet vreezen, Heere! en uwen Naam niet verheerlyken: Amen, het zy zo, Amen!

Hem, nu, die magtig is, meer dan overvloediglyk te doen, boven alles, wat wy bidden of denken, naar de kragt, die in ons werkt, — jjm — Zy de Heerlykheid, in de Gemeente, ■ door Christus Jezus, in alle Gejlagten, tot alle Eeuwigheid! Amen.

Kk 3

ZE-

Sluiten