Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE v.d. VERTAALDER.

delyke rechtheid moeten verflaan en bidden, is dit Werkje van den Heer Döderlein, eenen Godgeleerden van den eerjlen rang, by ■uitneemendheid gefchikt; en dit heeft my bewoogen, om hun hetzelve in hunne moedertaal te bezorgen, lk vlei my met de hoop, dat hetzelve uit dien hoofde gunjlig zal ontvangen worden, en bid God, dat Hy het gebruik daarvan zoodanig zegene, dat wy *er wyzer, beter en gelukkiger door mogen wor* den!

Utrecht 4en i$Ju»y 17B6.

VOOR-

Sluiten