Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OS)

wa zich, door gebrek aan levensmiddelen, in zulk eenen hoogen nood bevindt, dat men gedwongen is geweest, bij den Basfa van Widdin om onderftand te verzoeken: dan, —- daar deze, hoe gezind ook om daar toe alle pogingen aan te wenden, niet wel in ftaat zal zijn, met een gering getal manichappen, de Keizerlijke posten, die de plaats van alle kanten influiten, te forceren, meent men, dat Orfowa het niet lang meer zal kunnen uithouden, en dat de honger het Guarnifoen, dat, buiten dat, oök te talrijk is, noodzaken zal, de vesting optegevcn. Deze nieuwmaaren fchenen mij van te veel belang, cm ze U niet nog, aan het Hot vau dezen brief» mede te deelcn. ———.

B 5 DER.

Sluiten