Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E

PLICHTEN

DER

VROUWEN-

Colosf. III: 18.

Gy vrouwen! zyt uwe eigene mannen onderdaenig, geljk 't betaemt in den Heere.

„We. dien, die een vernuftig wyf heeft; „ wel dien die een deugdzaem wyf heeft; dies „ leeft hy nog eens zo lange. Een huislyk „ wyf is haeren man ten vreugde, en vervult „ de jaeren zyns levens met vreede. Een „ deugdelyk wyf is eene edele gave, en wordt „ dien gegeven, die God vreest, 't Zy dat „ hy ryk of arm is, zo is 't hem een troost j en maekt hem altyd vrolyk. Een vriende„ lyk wyf verblydt haeren man, en wanneer „ zy vernuftiglyk met hem omgaet , ver„ verscht zy hem zyn harte ; een vrouwe „ die zwygen kan is eene gave Gods; eene „ welgemanierde vrouwe is een onwaerdeer„ baer goed, het liefst op aerde ; en een „ kuischwyf is 't kostelykst van allen ".

B 3 Ziet

Sluiten