is toegevoegd aan uw favorieten.

Elftal kerkelyke redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer ouders,

tligheid moet eerbiedigen , en alle bitterheid, toorn, gramfchap , geroep, lastering of andere boosheid fchmnven. Stelt U zulk een kind voor ogen, en twyfelt dan, of het den zuiveren en onbevlekten Godsdienst voor God den .Vader heeft keren kennen, al heeft het ook nimmer van geheimenisfenhooren fpreeken, al was het geheel onbekend met. die Godgeleerde gefchillen, welke het Christendom zo jammerlyk verdeelen.

Ik weet wel, dat dit zoort van onderwys in 't zedelyke en 't godsdienftige niet ftrookc met veeier gedagten, maer ik weet ook, dat de leere van Jezus Christus den Joden een ergernis , den Grieken eene dwaesheid, en echter der waerheid overeenkomftig ware ; ik. weet ook, dat veelen liever 't dubbel zullen, geven, om hunne kinderen eene zogenaemde wellevenheid te keren , van 't geen zy, haer met weerzin, voor derzelver zedelyke en godsdienftige opvoeding moeften hefteden, maer tevens, dat dezen, dus verwaerloosd, in den jongften gerichtsdag hun 't zwaerst zullen befchuldigen. 't Zy verre, dat ik der Ouderen zorge, om hunne kinderen eene goede houding en aengenaeme manieren eigen te maeken, zoude wraeken, daer deze hun verfieren en veel heils aenbrengen; ook dit is een plicht, doch welke nimmer ten koste des Godsdienst, Ej of