Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERMAATIG GEDIENSTIGE. 24!

gegallonneerden Zot tot een kenner of man van fmaak verheft, en, in zijn bijzijn, armen over den fchouder aanziet; — wanneer gij met den fchijnheiligen de oogen verdraait, en met den fpotter weer fpot; — of, op eenen anderen tijd, met den onwaardigen over vuiligheden en fielteltukken lacht; — wanneer gij dezen wat plechtig belooft„ eenen anderen met eene zekere hoop voedt, en 'er aan een derden de hand op geeft j — wanneer gij, in plaats van billijke verwijten te geeven, alles maar goedkeurd, en, in plaats van naar de taai van 't hart te fpreeken, u veel liever in duizend bogten wringt; — wanneer gij uwe vriendfchap ongevergd aanbied, en, zo draa 'er hulpe nodig is,dan onder dierbaare betuigingen terug gaat; — eindelijk, wanneer gij domheid tot oprechtheid, boosheid tot voorzichtigheid, vermetele fnoodheid tot een natuurlijk zwak der jeugd maakt? ö! hoe zeer — hoe zeer verfoeje ik u met al mijn hart! want hier is meer, dan enkel belagchelijke dwaasheid.

* * * * *

D E

Sluiten