is toegevoegd aan uw favorieten.

Portraiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HOOGMOEDIGE. S2|

fche zielen, die hunnen:glans van hen poogen

teontleenen. Zwijg, zwijg! twintig duizend

gulden willen fpreeken; goed, dan moeten zeker vijf duizend zwijgen, — maar deze zouden denkelijk verftandiger gefprooken hebben,—nu, dan mogen zij zich met hun ontijdig verftand in de ftike troosten. „ Zou ik dien Kaerei niet voort den nek omdraajen, daar hij mijn' rang, mijn' ftaat, en al mijne waardigheid op dien tijd zo weinig geteld heeft"? — Daar zal ik niets tegen hebben, maar met volle ruimte 'er gerust ja op zeggen, om dat UE. — mij zo waardig acht, met u te gaan, en zelfs wel bij UE. te

mogen fpijzen Blijft het nu nog een duiftere

vraag, waar van daan zo veele trotfche Dwaazen in een zo aanfteekend Zothuis?

s>8