Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o5 II E E R LYK H E I D DES

gezigt des Vaders , als Voorbidder en Voorfpraak, ons befprengcnde met zyn bloed, dooide vrugt en kragt van zyn Offer geduurig toe te pasfen, en onze gebeden te veraangenaamen ; waarom Hy ook afgebeeld wordt, als doende de Gebeden der Heiligen,te gelyk met den rook van zyn Reukwerk, voor den throon opklimmen (Openb. VIII. 3, 4.). Maakt het bekleed, zei des Vleeschs nog eene fcheiding tusfehen ons en de Zaligen, zo dat deezen voor ons nog onzienlyk blyven; wy zyn egter reeds meedeleden van dezelfde Gemeente, en naderen dagelyks tot de naauwfte Gemeenfchap. Wy, fterflyken, bevinden ons reeds in hetzelfde Huis, het Heiligdom des Heeren, waarin geen Voorhangzel is, 't welk ons kan terug houden, die nu een meerder regt hebben, dan de Hoogepriesters in Israël , alzo wy, ten allen tyde, vrymoedig kunnen toegaan tot den throon der genade , op eenen verfchen en levenden weg, welke Christus ons heeft ingewyd; hebbende den Voorhang of het Affcheidzel vernietigd , door het wegneemen van de Schuld onzer zonden, gelegd op zyn Lighaam, 't welk verbroken is voor ons, cn alzo de fcheiding doet verel wynen.

Het Evangelium des Vreedes nodigt allen om

zig

Sluiten