Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>id hêerlykhI des laatsten tempels.

ontfangen, laat ons de Genade vasthouden(Uébï. XII. <i8~), door welke wy weibehaaglyk Gode mogen dienen , met Eerbiedinge en Godvrugtighcid.

De God nu des Vreedes, die den Grooten Herder der Schapen , door het bloed des eeuwigen Verbonds , uit den dooden heeft wedergebragt, namelyk, onzen Heere Jezus Christus; die vol-, maake u m allen goeden werke , op dat gy zynen wil moogt doen, werkende in u het geen voor Hem weibehaaglyk is, door Jezus Christus, denwelken zy de Heerlykheid in alle Eeuwigheid. Amen.

ïfc # $

ZE-

Sluiten