Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 33 !>

QUANT.

ïk gaa hem oogenblikkelyk roepen.

(Hy vertrekt.)

x VIERDE TOONEEL.

LIZETTE alleen.

(bet portrait gewaar wordende.)

Wat zie ik ? — Ja, zy is het! — Waarachtig zy is het!

(Zy verwyden zich, en komt daarop met Charlotte te rug.)

VYFDE TOONEEL.

LIZETTE. CHARLOTTE.

(De laatfte in ten fluilr gebuid. )

LIZETTE( Charlotte naar bet portrait voerende.)

Spoedig! fpoedig \ kunt ge deze dame herkennen ? —.

C c h a &■

Sluiten