is toegevoegd aan uw favorieten.

Portraiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHUIM LOOPER, yy

een kfertje of eche vrolijke partij, zo hij 'er niet bij ware.

Geen Stuurman moet zig zo goed op de winden verftaan , dan hij zich verflaat op de luimen en buijen, die bij Heer en Jufvrouw, bij kinderen en dienstboden, in elk dezer huizen heerfchen , en hem voor- of nadeelig kunnen zijn. Bij eenigen brengt hij het zelfs tot de heerfchappij toe ; hij gaat batsch en ftout,1 zonder zich eerst te laten aandienen, terftond in de kamer, heeft daar zijn' eigen ftoel, zijne pijp , zijn glas en andere gerieflijkheden^ en word wel eens kwaad , wanneer men ze van hunne plaats verzet of ongelukkig gebroken heeft, In verfcheiden opzichten, heeft hij zich als raadgeever, rentmeesrer en onderhandelaar noodzaakhjk gemaakt. Hij neemt alles aan, even als of het zoo flechts hoorde, en zonder te bedanken; hij tast vrij in den fchotel , of fchenkt voor zich zeiven in ; laat wei fpijs naar zijn' fmaak klaar maken , voert het bevel over de dienstboden, en teiftert of leert de honden , heeft in den tuin gezaaid en geplant, de hennen te broeden gezet, en elders, hier en daar, zich reeds een klein eigendom,' 't welk heilig is, en waarömtrend de Heer en

Juf-