Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGMOED WANGUNST, enz. 227'

kingen ; of men zend het hatelijke zo fel mogelijk , vooruit, en iaat, dat, het welk eene laauwè! ontfchuldiging zal zijn, volgen, maar her welk in 't geheel de kragt niet heeft, om wêer geheel of fchoon te maaken.

Naa een voorafgegaan prijzen èener Dame? zegt eene ande- e uit het gezelfchap , zij hebbe ook haaren man veele goede vrienden bezorgd; het gezelfchap wil daaromtrent meer wëerens* maar zij lacht, voer zig heen ziende, en laat raaden.

Van"eens andere verhaalt men iets zeer om* u n.;ig, en met een zigtbaar kittelend genoegen, 't geen nameiijk, van haar en een zeker' jong Heer gezegd en gehoord is: maar, voegt men 'er bij, de mèrifehén praaten zekerlijk veel, wel veel, wat daarom nog niet waar is;' wie weet, of zij hem niet uit hoofde van haaren man moet duiden.

Schempetiiseen veel te gevaarlijk handwerk ; dan dat men met zekerheid zou kunnen zeggen, waar het góed of niet goed waare.

Men gebruikt ze meerendeels omtrent haar,' . waai? mede men in één en 't zelfde ftuk rjvert, of die mén benijd, cn die juist wégeiïs deze zekere zaaS haaren Eö'-ihang heeft.

Den uitflag geeft derhalve de menigte' vin9

Sluiten