Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssg HOOGMOED, WANGUNST, enz.

lachgen, en een op die wijze verongelukte fpotternij is bijna fmerteüjker, dan een icherts, die men zelve gekreegen beeft.

Terwijl men alle woorden der anderen aanvalt, en 'er iets befchaamend of belachgelïjk van zoekt te. maaken, ja zelfs wel vooraf Viïïoria roept, zo geeft de Dame zelve, of wat haar dient, een goed of verkeerd repliek; nu berst de ganfche aanhang met een geweldig lachgen uit, en wat men ook nog zeggen kan en wil, men word overbluft, en trekt met verlies terug.

Zoo dit vernederend is, dan is het volkomen ftilzwijgen van het gezelfchap op zulk eene fcherpe en ftekelagtige reden beftraffend; men heeft de dciicafèsfe van het ganfche gezelfchap beledigd; men heeft de befte perzoon aangetast, wier hoogagting zelfs, door de ver. dediging omtrent zulk eene wanvceglijkheid, iets verliezen zoude; of men heeft met haar ongeluk den fpot gedreeven; of men is, door zijne geftadige gal- uitbraaking, voorlang alreeds bij allen zo walglijk en haatelijk geworden, dat men geenzins waardig geagt word, noch befpot, noch wederlegd te worden. 1

Goede lesfen ter verbeteringe! Doch

deze is ten eenemaal onmogelijk, daar waar

mes

Sluiten