is toegevoegd aan je favorieten.

Onderrichtingen wegens het reizen over land, langs den wech van Suez door Egypte, na Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van LIVORNO na INDIE. 133

den laatften hoop brem in, en zonder den haas te ontweijen of uit de huid te haaien, leiden zy hem op het vuur, tot dat de vlam was uitgeblust: en eindelyk bedekten zy den haas met aarde, welke zy op den rand des hols hadden opgehoopt, zo dat zy door het vuur was heet geworden: en dus lieten zy den haas liggen, tot dat hy genoeg gebraden Was. De Arabiërs eeten vleesch en vel te gelyk; maar wy vergenoegden ons met het vleesch alleen, het geen wy een zeer fmaakelyk gerecht vonden. Wy kwamen op de plaats, alwaar wy ons nederfloegen omtrent vier uuren in den namiddag. Onze wech liep deezen dag Zuid-Oost, een weinig Oostelyker.

Nov. 22. Ten zeven uuren in deezen morgen begaven wy ons op wech, en trokken, geduurende den dach, over twee heuvelen, maar over het geheel was het land tamelyk vlak. Op eene plaats trokken wy door eene laagte, welke het voorkomen had van het bed eener riviere te zyn ; maar ons volk was het niet eens over den naam. De grond was in het algemeen eene foort van ligte klei, gemengd met ff eenen. Wy fchooten eenige haazen onder de brem. Een half uur L 2 na