Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van LIVORNO na INDIE. 193

half acht uuren brak het zeil door de geweldigheid van den wind. Wy namen het af, en fioegen een kleiner aan. Dewyl het in het midden van den nacht by uitftek donkelen de lucht met wolken bezet was* hadden de Arabiërs, by gebrek van een kompas,niet geweten hoe zy moesten ftuuren. Zy hadden reeds meer dan twee uuren recht Noordelykaan gezeild, eer wy het ontdekten en hen te recht hielpen. Zy waren bedrogen, door eene vers. anderinge van wind, en door flecht ff uuren. In den morgen kwam 'er eene frisfe koelte uit den Noordwesten , welke aanhield tot tien uuren in den voormiddag. Toen werd het ftil: naderhand verhefte zich de wind weder uit denzelfden hoek. Wy namen de breedte 'waar op 16°. 29' N. omtrent vyf zeemylen van de kust. Wy zagen hooge bergen by Kaap Mozandon (*). De Stad Lema was omtrent den middag in het Zuidwest ten Westen van ons. In den namiddag weinig winds, en de lucht rondom met wolken bezet.

Jan. 20. Omtrent één uur in den morgen, kwam 'er eene frisfe koelte uit het Noorden,

O Of Musfendom, en zo aanftonds Lima,

Sluiten