Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 DAGVERHAAL eener REIZE den, welke toenam met eene rollende zee. Omtrent vier uuren in den morgen brak ons Ruurtouw, en het was met veel moeite, dat wy het Schip beletten in- den wind op te loopen. Drie mannen begaven zich over boord om het roer te herftellen. Ondertusfchen flingerde het Schip zo geweldig, dat het in gevaar was , van vol Water te loopen, of ten minften den mast over boord te ftooten. Het roer, na verloop van omtrent een uur, gemaakt zynde, gingen wy weder onder zeil. Maar dewyl de lucht donker en buyig was, oordeelden de Nakhuda en de Stuurman het onveilig langer op Zee te blyven, en liepen daarom in te Khorfa. kan(*;, dat gelegen is op de kust van Arabië, in eene kleine baay, die alleenlyk" aan het Oosten open is, Aan de Zuid - Oost - zyde der baai is eene haven voor booten, alwaar wy m vlak Water lagen en geheel gedekt voor alle winden. Het regende den gantfehen dag geweldig hard, en onze pakkaadje en bedden werden derhalven wel doorweekt Ten zeven uuren in den avond dreeven èl

wol-

0) Of Chorfakan.

Sluiten