is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y6 het LEVEN van

Hand. o. vs. i—4. ingefl. Saulus blaazende dreigingen en moord.

blaazende nog dreigingen en moord, tegen de Discipelen des Heeren.

Wanneer wij, de Griekfche woorden , die Lucas hier eigenaartig beezigt, in* zien , • dan zijn zij zeer krachtig , zeer zeldzaam: ontleend , naar het oordeel van onderfcheidene taalkundigen , of van een moordkreet, die in een bloedigen Veldflag wordt aangeheven , om alles te vernielen, 't zij, bij het inrukken in een overwonne Vesting, wanneer dezelve ftormender hand ingenomen , en met vuur en zwaard verwoest wordt, of gelijk zeer veele denken, van een vuurigen Jager , die het vluchtend wild, met alle drift naazet, om het zeker te treffen en gewisfelijk te vellen. Of gelijk het mij eigenaartiger voorkoomt, van het woest en verfcheurend gedierte , dat hunnen prooi reeds lang vervolgd, hijgend en blaazend opzoekt, dorftende naa bloed en heet op roof, zoo dat hun loeijen of brullen van verre gehoord wordt, en fchrik en ontzetting verfpreidt. Gelijk een vuurige

en