is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 HET LEVEN VAN

Hand. 9 vs. 1 — 4 ingefl.

waards henen fnelde, om, door het gezach van den grooten Raad gefterkt, hen te binden en tot der dood te vervolgen: zoo was de gefteldheid van zijn hart, toen hij de reis naar -Damascus begon, en voortzettede ; en met deze overleggingen hield hij zich bezig, toen God dat heerlijk wonder van zijne magt en goedheid, ter uitredding, befcherming, en uitbreiding van zijn Godsrijk daarftelde dat ons Lucas dus verhaalt in het 3 en 4de vs. en als hij reisde is het gefchied, dat hij naarhij Damascus kwam, en hem omfcheen fnellijk een licht van den hemel, en ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een fiem , die tot hem zeide, Saul! Saul.' wat vervolgt gij mij! Zeer merkwaardig is zoo wel de tijd, als de wijze, waar op de verhoogde Levens-vorst, die hier ten goede zijner Kerk toonen wilde, dat Hem gegeeven was, alle magt in den Hemel en op de Aarde , dezen bitteren vervolger , in zijne onbezuisde woede fluiten wilde.

Het