is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 het LEVEN van

Hand. 9. VS. 5—6.

Gelijk ook isijneWijsheid.

daar moest hij in de Sijnagogen, waar hij zijne bloedige vervolging gemeend had aanterechten , naar het 20 vs. prediken , dat Christus de Zoone Gods is ; welk eene lTerkte des geloofs kon hier uit 1 voor die gemeente , welke eene rijke winst kon hier uit, voor Jesus heilrijk volgen ! terwijl dit Godlijk bevel van den Heere J esus , hoogst wijs , en voor Saulus zeiven, zeer gunstig was; want zegt de verheerlijkte Levcnsvorst , en u zal aldaar gezegt worden, wat gij docn\moet.v... r:0f! ;ss x 8no ics! joot Hoogst wijs, want terwijl hij derwaards ging , terwijl hij daar was, zoude hij onder de inlichting van Gods werkenden Geest in hem, met vasten., en berouw , en met weedom , over zijne zonde zich voor God verootmoedigen, en voor Hem biddende in de fchuld vallen \ hij zou zijne wegen onderzoeken en doorzoeken, en zijn vorig gedrag , en de genaderijke en gunstvolle handelwijze van den Heere Jesus, omtrent hem gehouden, ernftig en bedaard overdenken i