Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hani.22. vs. 16 en 17-

126 het LEVEN van

re, geantwoord had: ik ben Jesus de Nazarener dien gij vervolgt, zegt hier uitdrukkelijk, want hier toe ben ik u verfcheenen : — ter verklaaring van het 5 vers van Lucas 9 , hebben wij in onze voorgaande Leerreden aangetoont, dat de Heere Jesus Christus, in eigen Perzoon, met zijn verheerlijkt lighaam , aan Saulus zich geopenbaard heeft, en waarlijk aan hem verfcheenen is, zoo uit deze uitdrukkelijke taal des Heilands in deze Textwoorden, als uit het getuigenis van Ananias, die naar Hand. 22: vs. 14. tot Saulus gezegt heeft , de God onzer vaderen heeft u te vooren verordineert , om zijnen wil te kennen, en den rechtvaardigen te zien, en de ftem uit zijnen mond te hoor en: gelijk Ananias daarom tot hem gezegd heeft, gelijk wij Hand. 9: vs. 17 leezen , *Saul broeder de Heere heeft mij gezonden , naamelijk Jesus, die u verfcheenen is op den weg dien gij kwaamt, en uit het getuigenis van Barnabas,

Hand.

Sluiten