is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 103

zicht ontvangen heeft; zoo toch vervult God meermaalen zijne beloften , aan de ernftige aanroepers zijnes Naams > gedaan, Het zal gefchieden eer zij : roepen, zal ik antwoorden ; terwijl zij nog Jpreeken zal ik hooren, ook hier wordt de toezegging van den Heere Jesus waarachtig, die Udt die ontfangt!

Dan, 'er is eene andere opvatting, die zeer veele uitleggers onder de ouden , gelijk ook de geleerde en welfpreekende Brand in zijne voortreffelijke verklaaring van het Leven , van dezen Apostel , gevolgd hebben, naamentlijk, dat dit 12 vs. befchouwd moet worden, als behelzende , niet d< woorden van den Heere Jesus, maai van den heiligen Schrijver Lucas, hier 1 ..als in eene tusfchenrede voorkoomen de , en die opvatting is voornaamentlijl hier op gegrond, dat naar het denk beeld dier Bijbeltolken de Zaligmaake moest gezegd hebben, hij heeft in eet gezichte gezien, niet, dat een ma met naame AriUnias, maar, hij heej in een gezichte gezien, dat gij i kwaamt. Dan, gelijk wij hier in gee G 4 g'

Hanc?. 9. vs. 10, 11 en 12.

r l

1 t

a