is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 105

hij nu in Damascus, mee dezen bid-1 denden Saulus had gehouden. j

Had dan , de verheerlijkte Zaligmaa* ker, toen Hij op den weg van Damascus aan Saulus verfcheen , tot hem, gezegd , 1 Gaa in de Stad en u zal aldaar gezegt worden , wat gij doen moet, onder de eerfte blijken van de ver'hooring zijner gebeden , fchijnt dus dit gezicht geweest te zijn , dat de Heilvorst aan Ananias openbaart; Saulus die drie dagen was, dat hij niet zag, noch at , noch dronk, maar in een geduurig gebed tot God was, ontving , fchoon uitwendig blind, dit heerlijk en troostrijk gezicht, daar 'er niets voor de Goddelijke] almagt van den verheerlijkten Jesus te wonderbaar was , zag de blinde Saul een heerlijk gezicht , 't zij dan, in een verrukking of vertrekking van zinnen , 't zij dan, dat Gods Geest op zijnen geest en verbeeldingskracht met eene Goddelijke kracht werkzaam was, waar van wij de wijze niet bepaalen kunnen ; hij zag in een gezicht daar hij biddende tot God was, een man inkooG 5 men,

land. 9.

'S. 10,

ii en iz.