is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 107

de voor Gód; welk eene genegenheid* voor Ananias, dien hij door die ge-1 -zicht leerde befchouwen, als een man hem van God gezonden , dien hij mee een reikhalzend verlangen , te gemoet zag, en met eerbied en blijdfehap «al ontvangen hebben.

Hoe moest de bekendmaking van dit gezicht aan den biddenden Saulus gegeeven , den Godvruchtigen Ananias verblijden, die voor dezen Saulus bevreesd was , zijne oogmerken weetende ; hoe moest hem die opwekken, tot God verheerlijkende dankzegging, over hec heil dac de Goddelijke Verlosfer, ten goede zijnes Volks, wilde daarftellen, in hen van dezen bitteren vervolger te verlosfen, en hem, mee hun, een hart en eene ziel te maaken ; die eerlang, in plaats van tegen hen, dreiging en moord te blaazen, hun zou toeroepen uw volk is mijn volk, en uwe God mijn God! Zoo hoorde Ananias van den verheerlijkten Jesus, dat hij door Saulus verwacht werd, niet om hem geboeid naar Jerufalem te fleepen, maar om

dooi

ind. f„ i. 10, t eau»