Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 175

klaarde vijand , van de leer der Christenen was, zoo zeker is hec, uit zij ne Schriften , dat hij ruim dertig JaaI ren lang , tot zijn dood toe, die leer met allen ijver verkondigd heeft, en ■welke banden , welke flratTen en gevaa! ren , hem immer zijn o ekoomen , jaa fchoon die hem te vooren bekend gemaakt werden , hij bleef volfïandig die eigen leer prediken, en heeft die met zijn bloed en dood bevestigd: zijn i leven , een aanëenfchakeling van moeite en gevaar , zijn dood , dien hij te i vooren wist dat geweldig zijn'zoude, bevvij::en immers , dat hij van de waar: heid van den Godsdienst, ten vollen 1 overtuigd was, en getrouw aan zijne Hemelfche roeping, om die te predi] ken , voor de Heidenen , voor de Ko: ningen en Kinderen Israëls : dat die leer dan invloed maake, op uwe harkten , waardfïe hoorers! die leer, dat i Jesus Christus in de waereld is ge> koomen , om Zondaaren zalig te maaken ! dat ze U voor God , getrouw met U zeiven leere . handelen , de bewijzen daarvan , met dien ernst die" het

ge-

Hand, g. vs. 13, 14, i5en 16.

Sluiten