Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 177

IX*» LEERREDEN.

DE NAAUWKËURIGE UITVOERING van 's HEILAND S BEVEL DOOR ananïas , MET DE GEZEGENDS UiTWERKZELS DAARVAN , VOOR SAULUS.

Text: Hand.'q. vs. 17, 18 en 19a. En

Ananias ging heenen, en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij, . Saul broeder, de Heere heeft mij gezonden, (naamentlijk) Jesus, die u verfchenen is , op den weg ,<*dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende, en met den Heiligen Geest vervuld zoud. werden.

En terftond vielen af van zijne oogen, gelijk als fchellen , en hij werd terftond wederom ziende ; en fiond op en werd gedoopt.

En als hij fpijs genoomen had, werd hij verfterkt.

Fergeleeken met Hand. 22. vs. 12-17.

• /. D. II. St. M En

Sluiten