Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS dén APOSTEL. 179

ook dikwerf op her onverwachst en aller heerlijkst doet eindigen , Zoo dat alle donkerheden opgeklaart worden, en alle fmart, met vreugde en blijdfehap wordt afgewisfeld , bevestigen die zelfde gedenkfehriften , van Gods hoog en wijs beduur.

Meermaalen werd dit gezien in Jacobs Nagedacht , op onderfcheidene tijden , zoo bij hunne verlosfing uit Egiïpten, als bij hunne inwooning in het beloofde Erdand , herinnert u alleen , den kommervollen toeftand * waarin zij wa* ren , aan den oever der roode Zee, toen zij door Pharao , met alle zijne wagenen en alle zijne ruiteren, vervolgd werden, en dus achter zich, een vervolgende vijand , aan beide zijden , hooge bergen , en voor zich , de golven der Zee zagen , en zeer bevreesd waren ; naar Exod. 14. vs, 10. dan , welke eene heerlijke verlosfing gaf God ! op zijn bevel werd de Zee geklieft , haare baaren van een gefcheiden , en Israël ging door het midden der Zee , op het drooge, terwijl zij dus uitgered en behouden werden , M 2 ftor-

Band. 9. vs. 17, iSemoa.

Sluiten