is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 325

Hec is intusfchen zeker, dat Barnabas Saulus kennende , en van de op rechtheid en waarheid zijner buicengewoone en krachtdadige bekeering, overtuigd , zoo wel als van zijne hemelfche roeping , toe hec Aposcelfchap , hem tot zich neemende , geleid heeft, tot de Apostelen. Dac men hier , niec, aan alle de Apostelen , maar alleen aan twee dezer Heilgezanten denken moet, heefc onze Apostel , in zijnen Brief aan de Galaten in het 1 Hoofdd. het 18 en 19 vs. ons geleerd, naamentlijk aan Pecrus en Jacobus den Broeder des Heeren (*) , zynde de an-

de-

(*) Gemeenlijk , verftaan de vroegere en laatere Uitleggers , door dezen Broeder des Heeren den Apostel Jacobus, Jacobus de kleine genoemd , Mare. 15. vs. 40. den Zoon van die Maria, die getrouwd was met Alpheus , gelijk uit vergelijking van Matth. 27. vs. 56. met Mare. 10. vs. 5. blijkt, de kleine genoemd, dat is de jongere, in onderfcheiding van den Schrijver van dien uitmuntenden algemeenen Zendbrief van den Apostel Jacobus des grooten of meerderen in jaaren , die met den Apostel Joannes, Zoonen van Zebedeus waren : deze Jacobas de kleine wordt, de Broeder dei X 3 Heö

Band. 9. «.23-31,

Wit de

Apostelen

reweest

zijn die,

'oen te

Jerufalem

waren.