Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISIDORE EN JUMëTTË.' g g '

zer ftad, die gezwooren hebben , zich veel,, eer onder derzelver puinhoopen te zullen be„ graaven, dan met wreede vreemdelingen een ,, verdrag aantegaan. Reeds maaken zich alle de m hoofden van bet leger, aan hunn' eed en ko„ nïng getrouw, gereed, om te fneuvelea, of de ,, ftaaten van onzen ongelukkigen vorst te red. „ den. La Hire, Xaintrailles, Villars, La Faijet» „ te, Chabanne, Granville, Richemont, de admi„ raai Culant, de graaf van Clermont, de veld„ maarfebalk de Rieux, de bsstaart van Orléans, „ en eene menigte andere krijshelden , bereU „ den zich, de aanvallen van den graaf van Sa„ lisbury, en van den woesten Talbot afreflaan. ,, Zoo ik mijne tederheid voor u flechts raadpleeg„ de, zou ik mogelijk verlangen, dat gij bij mij „ bleeft, ten einde in mijne oude dagen mijn fteun „ en troost te zijn; maar, mijn zoon! de eer, „ die leidsman der Franfchen, gebiedt u Heilig, „ u onder onze vaanen te fchikken, en uw bloed „ voor uw land te Horten. Zoo de ouderdom de

kracht der jeugd in mij niet verwoest hadde, „ zou ik u tot in de gelederen vergezellen, wij „ zouden te famen ftrijden , en den roem , zo „ wel als de gevaaren, met elkander, deelen;

C 2 „ maar

Sluiten