Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( */ )

Voert hem een felle flag van 't woedend onheil heenen , Zyn ziel blyfc nog in God gerust;

En, fchoon de heldre zon van voorfpoed is verdwenen, Hy is 't, die 's Vaders roede kuscht.

Zyn tydelyk beftaan moog' zyn geluk verjaagen,

Hy blyft toch aan zyn' post getrouw;

En, ziet hy zyne hoop geheel ter neêrgeflagen, Nog troost hy zyn bedrukte vrouw.

Daar rukt de rampfpoed aan... Met traanenftroomende oogea

Ziet hem zyn gade teder aan: Nu zinkt geheel zyn moed... en, zuchtend, neergebogen,

Ontrolt'hem mede een droeve traan.

Dan, zie! een feraph, van den hemel neêrgezonden,

Geeft hem den troost van godsdienst weêr:

Zyn traan verdwijnt in 't ftof, en , op gewyde gronden , Knielt hy, befchaamd, voor Jefus neêr.

Zo

Sluiten