Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X C VII. BRIEF. aï

Deze Oprateur'verhoopen niet aahgemerk te zullen worden als Perecus ( Empiricus wil hij vermoedlijk zeggen) of Kwakzalver, want men hedendaags zoo veele Kwakzalvers vind, zo wel onder de gezeten Dcders als reizenden. enz."

U, vriend! behoef ik nu niet te zeggen, dat fpelling, ftijl zaken enz. met één woord, dat alles de diepfte onkunde en hoosfte onbefchaamdheid van den fteller verraadt. Én deze man had alhier een groot Theater, op het ruime plein bij de Oostpoort opgeflagen, waar op hij, alle avonden, door zijne bende en hansworst, de laffte en vuiifte kluchten liet fpelen, om het volk te lokken, dat dom genoeg was, om, bij honderden, hun geld, in zakdoeken, hem toe te fmijten voor kruiden, zalven enz. die ten mïnfte geheel onnut waren, en, zoo zij der gezondheid niet onmiddelbaar benadeelden , zulks gewislijk middelbaar deden, door het vertrouwen der eenvoudige burgers van verftandige Geneesheeren af en op middelen te leiden, die hen , in tijd van nood en gevaar, weêrhouden , van daar hulp te zoeken, waar zij die wezenlijk bekomen kunnen, en hen hunnen dierbaarften fchat, de gezondheid, doen verwaarloozen.

Ik ben, wel is waar, nog maar een iongeling; evenwel dacht ik meermaalen bij mij zeiven: zijn zulke menfchen nu waardig, vrij te zijn, die zich door zoo lompe bedriegers'(ik bezit eene verzameling van foortgelijke billenen, die nog veel erger zijn) laten misleiden ? En moesten zij ten minnen niet denken: indien zoodanige Dokters zco Veet wisten ah zij voorgeven, dan behoefden zij immers niet van plaats tot plaats op de kermisfen te reizen, traar zt tuien in iedere Stad rifllijk 'hun brood vinden. En hoe kunnen volksbefturers gedogen, dat het uitvaagfel van het menschdom hunne burgers B s van

Sluiten