is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Apostel. 89

uit Gen. 5, vs. 14, Lcv. 26, vs. 19 cn 30., Deutr. 29, vs. 22 28., Jer. 23, vs. 10 en andere plaatschen. Dit, dit is het treurig gevolg der zonde, zoo dat God daarom tot onzer aller Stamvader en Verbonds hoofd zesde: het aardryk is om uwent wil vervloekt, en met smarte zult gy daar van eeten alle de dagen uwes levens, naar Gen. 3, vs. 17. en waarom moest hy en alle zyne naakoomelingen, daarvan met smart eeten? Om hun de begaane zonde in gedachtenis te brengen, en naa verzoening met God te leeren uitzien.

Van dit door de zonde aan den vloek onderworpen Schepzei, nu zuchtend onder de dienstbaarheid der verderffenis, daarvan getuigt hy, dat het als met opgesteken hoofde verwagt, de openbaaring der Kinderen Gods.

Ten aanzien van de wys, waar op de Apostel dit voorstelt, moeten wy U doen opmerken, dat gelyk Paulus het Charatler van Redenaar doorgaans in zyne Brieven vertoont, op zulk eene wyze, dat de meeste van die, niet zoo zeer, als eigentlyk Brieven, dan we! als briefswyze redenvoeringen moeten worder aangemerkt * boven allen vinden wy dit u deezen Brief, en in onzen text, op de verhe

ven

* Zie het zoo even aangehaalde werk van iel Heere G. de Haas, p. 280.

Het verwagt met opgesteken hoofde de openbaaringder Kinderen Gods*

1 i