Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 ZESDE

lastige pynen welke de Vrouwen in den laatften tvd de fjangerheid vooral rondom de liefchen, vo0rzVde Üy ' anm d-en ounrek dcr lendenen, pevoek, De mond ontflu.t zig moeijelyker , 't welk de ve losfin»

langer tegenhoudt. i1ldien' de vliezen (z^t ba?

wXfder'Lf'1,86^1 Vr,°egtydiS h^ , en zoAdüe" Sein h ttSZaame kracbten Van de baarmoeder des kindVVio- a gr°0t genoe8 is' korat bet hoofd (les kinds zig aan de vrouvvelykheid vertoonen ; zvnde

5?t dooi-Tt ^ gededte ™ ^ baarmoeder'beïk aat door het zeive genoodzaakt word om zi* uit tè

wtf'dV Z'J°°nÜtr in de fch<ede »eer te d* alen te ! Swaa drSüfhSA iUgeWa"d Zig meCr en waïorden nmV h-et ge™ nog veel aanmerkelyker ïïï dïdvf ni^ flM;UVen;' indien de VerloskunstöefFenaai dezelve n.et van pas weet voor te komen door

In t?f1}' WC ke Va" de wil'ekeur der VroSw'afhan' fZrhllli HgeIen; d°'r het hüoW des kinds, in den K n en logdeneeë"/e," T™* °P«™rds'te drukvnn''r * fTj ^ -m?nd der baarmoeder naar de kruin h«bekïen te rn»^ » 6" °™ 1)et "^denpunt van pralen. gS V0£ren' en in dien fta« ^ be-

Wy achten dit genoeg, vooraf gezegt te hebben om aan te toonen dat de handelwee in net Geval d?t verder medegedeeld ftaat te werd*. , na" de voor fchriften van baudelocque , tvdig fcseS r,JT houd van 't leeven des ginds', cf&ÏSS^ geboor'te geftorven was) had kunnen aangewend worden °„ gaan nu verder ter behandeling van > Geval dit wv ons voorgemeld hadden mede te deelen, zdvVove 7 In den nagt van den Kiften Augustus dus uim zes dagen na het breeken der vliezen , ën'flor en E

JTSh'uSfïr me"fmy ï Vro-v\e\onïne"zien en verhaalde my vooraf, onder anderen, dat haar den

S^i^r^in «CÊetd was 'omdet :

2?'«2?' 3i' ^ dit i**** onderzoek gloe„ walSrden was"g ?"* bMnno ^-mond^t! ik vond de Vrouw zodanig afgemat, en haare fteffl

door

Sluiten