Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERDERSKOUT,

OP HET HU W E LT K

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE

Mr. HENDRIK NICOL A AS H ASSEL AER,

COMMISSARIS DER STAD AMSTELDAM, EN DE WELEDELE GEBOREN JONGVROUWE

CONST ANTI A GEERTRUID A HOOFT

* # # * # # # ❖ -4' 3 * ❖ # * M I R T I L L I S.

IBehaaglijk * Donker vlied! dat, door uw fcmbredreêvea, En fchaduwrijk geboomt', wanneer ik, moede en mat, Mijn blaetend vee, vernoegd, te veld gedreeVen had,

Mijn' zanglus* dikwijls plug den ruimen toom te geevcn, En mij befchutte voor de heete middagzon,

Wanneer zij 't fpigtig gras verzengde door haar ftraalen,

Daar ik, bij 't kabbelen der vaart, mogt adem haaien, En ongeftoord fteeds aan myn Chloé denken koa»

Om haar begaafdheên in gezangen te verheffen,

A 4 Door-

(*) Donker vlied , een boomrijk Buitenplaatsje, digt bij kei Locncrfioi gelegen.

Sluiten