Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pétus zit in eene ongewoone, antieke, eerwaardige kleeding, in een open boschjej dat eene rijke, lieflijke fchaduw geeft, bij een vollen, koelen bron.

Se ton komt van eene dorre, fchaduw» loze heide na den bron toelopen, deinst een oogenblik agterwaarts, bij het zien van dezen eerwaardigen man, die hem vriendelijk en zwijgend aanziet, terwijl hij zig bij den bron plaatst, met gretige teugen drinkt, en eindelijk zegt: „ Heerlijk water! "

Agapétus.

Gij hebt grooten dorst, en fchijnt zeer vermoeid te zijn? Wilt gij u hier niet een weinig nederzetten, om uitterusten.

A Sa-

Sluiten