is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 zedelyke proeven.

gefielde kleuren, komen hier niet te pas: wie kan, met wit en zwart, Camelions afbeelden?

„ C l o e kwam evenwel volkomen uit de handen der natuur?" Is het zo? Dun heeft de natuur zeker toen wat verftrooit geweest. „ C l o e is bevallig, zy heeft vernuft , wat kan haar ontbreken ? " Niets, dan een — hart! Zy fpreekt, zy doet alles , zo als zy behoort; doch nooit, nooit kende zy ééne edelmoedige gedagte. Zy vindt de Deugd veels te lastig, daarom vergenoegt zy zich met de Betaamlykheid. Zy is zo redelyk, zo koel, dat zy niet eens wenscht te beminnen, of ook bemint te zyn. In de omarmingen haars Minnaars , maakt zy aanmerkingen op het Porcelein, dat in de Kamer is. Als zy hare Vrienden in de diepfte droefheid gedompelt ziet, overweegt zy, hoe veel fraaijer een Indisch Stof is, dan een Inlandfche Chits. Zy vergeet zo wel een gunst te bewyzen, als eene rekening te betalen. Zy bewaart getrouw uwe ge heimeu, maar ook — hare eigene. Zy heeft nooit eenen harer Lievelingen gehoont; doch het fcheelt haar niet, of zy zich ook allen ophingen. Wil c l o e weten , of gy leeft of dood zyt, clan moet haar Lyfknegt haar dit herinneren. „ Cloe is verflandig " Wilt

gy het ook zyn ? bekommer u dan niet, of zy 1 leeft of dood is.

Goed!