is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IC4 ZEDELYKE PROEVEN.

het is ook het Lokaas der Rovers, en bederft, Vrienden. Door het Goud werven wy Krygslieden, die het Vaderland befchermen; maar door het Goud wordt een Parlement omgekogt, én een geheel Volk \*erraden! Te vergeefsch ftrydt de Held , te vergeefsch arbeidt de Bemin» naar zyns Vaderlands, indien het Goud, dat van Schurk tot Schurk heimlyk afdaalt, het Land ondermynt!

Eens is het, dat beken ik, gebeurt, dat de Guinjes, die, van onder den mantel eens Patriots, uit een gefcheurden zak vielen, gsfproken hebben; en dat zy, klikklappende langs een geheimen trap, aan de luifterende Hovelingen zeiden; „ de oude cato is zo wel een Schurk, als gy allen." Hoe gelukkig is de uitvinding der Wisfelbrieven! Het Crediet ontfangt nu de vleugelen der Omkoping, om te fneller voort te komen. Hoe veel kan zo één ftukje Papier uitwerken! Het kan Staten omkéren, en Koningen onttronen. Zo een blaadje , naar het Leger gezonden , gelykt aan die der sybilles, verfpreidt zich rondsom , al naar de Wind het wegblaast: en, zie daar! 't is gedaan met onzen voorfpoed: men koopt eenen Vorst, of men verkoopt eene Koningin.

O! waarom wordt nu, zo als eertyds, de fchande niet openbaar, door de in 't oog lo, pende grote gefchenken der verradery ?