Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 34 X

de zich gewis het leeven benoometr hebben, zoo myn Gouvernante niet was toegefchooten, die ons laatfie gefprek in een naby zyndc laan hadt aangehoort, daar zy als na toegedreeven was, door haare ongerustheid over ons lang uitblyven ( de uuren der verliefde fchynen minuten te zyn) zy gaf my een weinig lucht en vreef my eenig reukwaater in 't aangezicht, dat my allengsdeedt bekoomen. Zoo draa ik fpreeken kon, verzochc ik myn Minnaar dat hy aoude vertrekken, vreezende ontdekt te worden. Hy gehoorzaamde met weerzin Ik was zeer verzwakt, zoo dat ik t'hui's koomende my ten eerften na bedt begaf, myn Moeder was hier zeer over verwondert, en my de reden vraagende, antwoorde ik door 't wandelen een weinig gefatigeert te zyn, zy wenschte my hier op een goeden nacht en vertrok. Ik

fliep>

Sluiten