Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 13 >

KompJimenten van vervvellekomming overgewaaid waren vroeg ik hem, cf hy iets van zyn maakzel had om te vertonen', waar door ik in de gelegentheid gefteld zoude zyn om hem dienst te kunnen doen, dat ik hem als dan met vermaak enige konterfvrzeis van fatzoenlyke welgeftelde Inwoonders van de Stad zou bezorgen, onder deeze mits, ind;en zyn konst my beviel. Hy bedankte my voor die beleefde aanbieding, repliceerde heel zedig dat hy thans geen gefchilderde konterfytzels in gereedheid had , dog belaste hier op zyne Huisvrouw die alle de ftreken had van een Lorrcndraaifter des Huwelyks te wezen,om hem die groote Portefeuille met Modellen en Tekeningen eens te willen halen; Die Dame kwam wel haast aanitryken met een byilere groote Por efeuille rykelyk geftofFeert van alles wat kunst betreft: De fchilder toen een VlesWyn, Tabak en pypcn hebbende doen brengen, gingen wy aan een tavel voor één goed vuur zitten om dat Konsiboek te doorbladeren. Ik moet zonder Pyn of Banden bekennen, dat die fchoone Modellen en heeriyk behandelde Te-

Sïf n-TV^rW?nderingt0C zi§ trokken' en datzynePronkJukken inde Tekenkonst fterk zweemden na de delicate behandeling van den Ridder Anthony van Dyk; Ik vroeg wat hy nam voor een konterfytzel? Onder belofte van hem het Doek daar toe te zullen zenden, en zulks aan verfcheide deftige Burgers geneegen zynde hunne Tronien te laten konterfyten zouden vertok nen: Hy antwoorde dat ik de Prys zelft na de kunst waarderen kon die voorwaarden ftond my welaan, en wy fcheidenonraidddyk na die woordenwisfeling vergenoegt van eikanderen.

aJXÏÏtf dri£ 0f vier Da§en daar na,dat ik voorby

des Schilders Herberg gaande, een ongemeen gedruis en zulk yreeslyk vloeken hoorde , dat ik intrat om eens6 van naby die wintervreugd bytewonen; Ik zag den verwoeden Kaftelein op het midden van de plaats by de Staldeur ftaan, met een lange hooi. vork in de vuist die vast gehouden wierd door een half douzyn Mansperzonen zoo Domeiheken als Geburen, en die by al wat

K« u Wat!r,,te werPen : Ik fPrak de Waard Vriendeden &§5ilem PynllllIende woord<*, en overreede hem om den Riek afteleggen, en één Glas Alfemwym met my te drinken;

Hy

Sluiten