is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingebeelde zieke; blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 de INGEBEELDE ZIEKE;

Dus zult gy het gemoed van uw gezin haast weetcn.

m A N a H A r T.

Gy hebt gelyk, 't is goet.

ELFDE TOONEEL.

helena, tryn, manshart, boudewyn. tryn.

roevig ongeva1! O rampfpoet! al te groot, dit raakt my boven al! Myn goeie tieer is dood! wie helpt, wie helpt my klagen?

Was hy een and're dood gedut ven, t was te draagen. Ik lmelt in traanen; ach! ach 1 ons verlies is groot.

HELENA.

Och! wat is hier gefchied ?

tryn.

Uw Vader die is dood.

HELENA.

Hoe! is myn Vader dood'? och! dan ben ik bedurven. ï r y N.

Hy 's aan een flaauwte indeez myn armen zo gefturven. Daar leid hy uitgeitrekt. zo doodelyk, zo naar.

HELENA

Ach! is myn Vader dood! 6 Hemel! is het waar? Ac i! ongelukkige! dit zal my eeuwig rouwen: Hy was op my vergramt, om dat ik niet wou trouwen Met hem, aan wien hy my reets had ten Echt belooft. Myn ongehoorzaamheit alleen heeft hem berooft Van 't lieve leeven: ja myn Vader, 'k heb misdreeven, Ja ik ben (Irafbaar, dat ik u dorst wederllreeven: Ik zal 't verbeteren De Wet, die gy my gaf By 't leeven, zal ik na uw dood doen, tot myn draf. Ik zal in 't Kloolier voort voleindigen myn da^en ,

Myu