is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee nagelaaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 OVERDENKING VAN HET

die de gedagte van het algemeen gerigt, aan onze verbeelding kan vertegenwoordigen — flegts ééne teekcning — ééne ruwe fchets geven ? — Ziet gij dien wanhopen den vader, in het midden zijner weenende en gillende kinderen? Hoe Haat hij zijne verwilderde oogen rondom zich! — Hoe poogt hij het gekerm en gefchrei zijner kinderen te ontwijken! Hoort gij dat aakliggeroep zijner zoonen en dogteren? „Vader! va„ der! door u zijn wij thans ongelukkig! gij „ hebt ons — en uwen pligt vergeten! wij hol„ den als onzinnjgen voord, en gij hebt ons niet „ gegrepen! in onzen vloek zult gij deelen — „ door u zijn wij ongelukkig geworden!"

't Is zeker, mijne vrienden, dat de opvoeding der kinderen, die gioote bron is, waar uit het heil of hetnadeel der maatfchappij voord-,vloeit. Toegevendheid en kwaade voorbeelden fchieten wortels, in de harten der kinderen, die niet ligt uitgeroeid — in tegendeel, die niet zeiden , nog in de harten der kindskinderen gevon-