Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONNEN

DER

GEBREKEN.

T"K vooronderftel, dat myne Leczeren het tot jL dus ver 'met my zullen eens zyn nopens den gebrekkigen ftand van het tegenswoordig Schoolwezen , en dus kan ik, om tot myn byzonder doel te naderen, hier tot een ander Stuk overftappen.

Zal men immer gelukkig (lagen in het belangryk Schoolwezen op eenen beteren voet gebragt te zien, niets is hier toe nodiger, dan alvorens de ware oorzaken van deszelfs flegte gefteldheid optefporen; door welker wegneming menterftond het natuurlykst middel by de hand heeft tot derzelver dadeiyke verbeteringe.

Ik zal hier volftaan kunnen , met flegts de voornaamfte bronnen optegeven. Myn doel vorderd flegts, om er in 't voorbygaan , in zo ver, van te gewagen, als dienstig is , om 't uitvoerbaare van middelen ter verbeteringe , voor myne Leezeren te kunnen aantedringen.

Doorgaans plaatst men de voorname reden van een verbasterd Schoolwezen, en met regt, in de doorgaande gefteldheid der Meesteren, de waardige

Leden

Sluiten